З метою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації - кандидатів і докторів наук кафедра МІТС здійснює прийом до аспірантури та докторантури за напрямками:

системи і процеси керування;

комп'ютерні системи та компоненти;

біологічні та медичні прилади і системи;

прикладна акустика.

Науковий керівник:  

Порошин С.М. - д.т.н, професор - заступник Голови  експертної ради МОН України з національної безпеки та спеціальних проблем оборони та оборонно-промислового комплексу.

Член спеціалізованих вчених рад:  

  • Д64.051.29 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;
  • Д 64.050.14у НТУ «ХПІ» .

Back to top